Den här webbplatsen skyddas av Upphovsrättslagen (1960:729).

Detta betyder att det är olagligt att kopiera innehåll eller design utan tillstånd från skaparen, Johan Svensson.


Mer information går att läsa här:
http://www.regeringen.se/sb/d/1920
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1960:729
copyright (c) 2004-2008 av: , Johan Svensson